CROW RUNNER 8/16

CROW RUNNER 8/16 PANEL + SMALL LCD KEYPAD (BLUE)

CROW RUNNER 8/16 PANEL + SMALL LCD KEYPAD (BLUE)

8 Bölge kablolu veya 8 Bölge kablosuz alarm kontrol paneli

Toplam 100 adede kadar kullanıcı kapasitesi
8 adete kadar ilave keypad özelli¤i
2 Partition + 2 Part Partition (STAY)
Siren Monitör
2 Çıkıfl
80 uzaktan kumanda ba¤lantısı
Akü Otomatik kesme (Battery Auto cutoff)
Hızlı programlama için kolay geçifl menüsü
Upload ve Download yazılımı
SIA III / Contact ID / 4 + 2 / Voice / Telefon hattı
Geri arama (Call back)
Kablolu ve Hibrid (karma) çözümler
Otomatik çalıfltırma / durdurma ve çıktı aktivasyonu
Kullanıfllı, kolay kullanılabilir ve proximity card
Özelli¤i olan okuyucular vasıtasıyla girifl kontrol kabiliyeti
EN - 50131 ile uyum sa¤layacak sekilde tasarım